www.lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Anmälan - epostlistor

SE OCKSÅ: E-postlistor - anmälan och regler

Om Du vill vara med på någon av nedanstående e-postlistor så fyller Du i Din e-postadress samt väljer lista.

Klicka därefter på "Skicka", och Dina önskemål kommer uppfyllas snarast möjligt.

Postlistorna är avsedda för personal med e-postadresser som slutar på lu.se eller skane.se Om Du inte finns på dessa adresser, men trots detta anser Dig vara behörig att vara med på någon av listorna bör Du skicka ett brev till Bo Nilsson.

För att din e-postadress skall accepteras krävs att den är på formen Fornamn.Efternamn@postkontor.se

Om du tillhör medicinska fakulteten skall din e-postadress vara Fornamn.Efternamn@med.lu.se

Om du har en e-post vid fakulteten (dvs en e-postadress som slutar på @med.lu.se) prenumererar du automatiskt på Medfaks e-bulletin samt e-postlistan alla@medfak.lu.se.

Det går inte att avanmäla sig från informationsutskick som anses vara av relevans för medarbetare vid fakulteten, detta gäller både e-bulletinen och ledningsbrev.

E-postadress
  Jag anmäler mig till (endast en lista åt gången)
Doktorander@med.lu.se
Sekreterare@med.lu.se
Teachers@med.lu.se
Yngre experimentella forskare@med.lu.se
Yngre kliniska forskare@med.lu.se
Yngre vårdforskare@med.lu.se
Handledare@med.lu.se
Skicka

Sidöversikt